(*)"; $vip = '.html'; $tde = 'Đức Việt Đại Lý Ủy Quyền Của BOSCH Chuyên cung cấp các thiết bị cầm tay , Đại lý bosch, đại lý hitachi, đại lý makita, Đại lý Skil, Đại lý metabo, đại lý maktec'; $key = 'máy khoan bosch, Máy khoan, máy khoan pin, may khoan be tong, bộ máy khoan, Bộ máy khoan 100 món, Máy khoan, may khoan, bosch, đai ly bosch, dai ly bosch, thiết bị cầm tay, thiet bi cam tay, dụng cụ điện cầm tay, dung cu dien cam tay, khuyen mai, thong tin khuyen mai, dai ly makita, đại lý makita, đại lý skil, dai ly skil, đại lý hitachi, dai ly hitachi, dai ly crown, đại lý crown, gsb 10 re, gsb 13 re, gsb 1300, gsb 500 re, máy mài, may mai, máy mài cầm tay, may mai cam tay,duc viet dai ly uy quyen cua bosch tại quan 9 thu duc, đức việt đại lý ủy quyền của bosch tại quận 9 thủ đức, chuyen cung cấp các thiết bị cầm tay, máy mài, máy cắt, máy khoan pin, máy đo trắc địa, thiết bị kỹ thuật cho công trình, dai ly bosch, dai ly hitachi, may khoan hitachi, may mai hitachi, may cat hitachi, may khoan pin hitachi, may khoan makita, dai ly makita, may mai makita, may cat makita, may hut bui makita, may thoi hoi makita, may thoi hoi nong makita, may khoan bua makita, may khoan pin makita, may khoan maktec, may mai maktec, may cat maktec, '; $mota = 'máy khoan bosch, Máy khoan, máy khoan pin, may khoan be tong, bộ máy khoan, Bộ máy khoan 100 món, Máy khoan, may khoan, bosch, đai ly bosch, dai ly bosch, thiết bị cầm tay, thiet bi cam tay, dụng cụ điện cầm tay, dung cu dien cam tay, khuyen mai, thong tin khuyen mai, dai ly makita, đại lý makita, đại lý skil, dai ly skil, đại lý hitachi, dai ly hitachi, dai ly crown, đại lý crown, gsb 10 re, gsb 13 re, gsb 1300, gsb 500 re, máy mài, may mai, máy mài cầm tay, may mai cam tay,duc viet dai ly uy quyen cua bosch tại quan 9 thu duc, đức việt đại lý ủy quyền của bosch tại quận 9 thủ đức, chuyen cung cấp các thiết bị cầm tay, máy mài, máy cắt, máy khoan pin, máy đo trắc địa, thiết bị kỹ thuật cho công trình, dai ly bosch, dai ly hitachi, may khoan hitachi, may mai hitachi, may cat hitachi, may khoan pin hitachi, may khoan makita, dai ly makita, may mai makita, may cat makita, may hut bui makita, may thoi hoi makita, may thoi hoi nong makita, may khoan bua makita, may khoan pin makita, may khoan maktec, may mai maktec, may cat maktec,'; if(($_SESSION['rate'] == '')||(!isset($_SESSION['rate']))) $_SESSION['rate'] = '1'.' '.'VND'; $explode = explode(' ',$_SESSION['rate']); ?>